Uzgaidiet

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Konspekti"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Pārzin 3D printēšanas sniegto iespēju praktiskā pielietojuma daudzveidību.

2. Izprot 3D prototipēšanu, konstruēšanu, rasēšanu, kopsalikuma elementus, modelēšanu un attēlošanu, virsmu ģeometriju.

3. Zina 3D printēšanā biežāk pielietojamās programmas.

Prasmes:

1. Spēj tikt no idejas līdz 3D prototipa sagatavošanai drukāšanai.

2. Veido 3D prototipus kādā no 3D printēšanā biežāk pielietojamām programmām.

3. Spēj praktiski pielietot un/vai atrast pielietojumu saviem izveidotajiem 3D prototipiem.

Kompetences:

1. Kritiski izvērtē 3D prototipa lietderību/priekšrocības konkrētas problēmas iespējamā risināšanā.

2. Radoši pielieto savas zināšanas jaunu 3D prototipu izveidošanā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 66
  • praktiskie darbi: 94
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv