Uzgaidiet

Agile projektu vadības pamati

Partneris
SIA "Dialogs AB" Mācību centrs
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā projektu vadība
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina projektu vadības nozīmi organizācijās, produktu vadību, Agile domāšanu un kultūru, komunikācijas nozīme projektu vadībā. Prot pielietot dizaina domāšanu un ideju menedžmentu, Agile līgumus, Agile ietvarus lieliem projektiem, Agile koučingu. Spēj pielietot jaunāko projektu vadības metodi uzņēmuma vadībā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, interneta pieslēgums, austiņas vai skandas.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 64
  • praktiskie darbi: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Ingrīda Abricka | 20484484 | ingrida.abricka@dialogs-ab.lv