Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Agile projektu vadības pamati

Partneris
SIA Dialogs AB Mācību centrs
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā projektu vadība
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina projektu vadības nozīmi organizācijās, produktu vadību, Agile domāšanu un kultūru, komunikācijas nozīme projektu vadībā. Prot pielietot dizaina domāšanu un ideju menedžmentu, Agile līgumus, Agile ietvarus lieliem projektiem, Agile koučingu. Spēj pielietot jaunāko projektu vadības metodi uzņēmuma vadībā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, interneta pieslēgums, austiņas vai skandas.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 64
 • praktiskie darbi: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ingrīda Abricka | 20484484 | ingrida.abricka@dialogs-ab.lv
Pieteikties