Uzgaidiet

Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas:

  • Digitālā mārketinga rīki - 80 stundas;
  • Digitālā mārketinga stratēģijas - 80 stundas.

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Mārketings un tā inovācijas
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Tirgzinības pamati
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Prot patstāvīgi strādāt ar populārākajām digitālā mārketinga platformām

2. Prot analizēt izmantoto digitālā mārketinga rīku efektivitāti

3. Zina Latvijā un pasaulē izplatītākos digitālā mārketinga rīkus un kanālus

4. Spēj saprast profesionālo literatūru, izprotot terminoloģiju

5. Spēj patstāvīgi turpināt pilnveidot savas zināšanas nozarē

6. Prot analizēt mērķauditorijas paradumus, pielietojot IKT

7. Spēj izstrādāt uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju, t.sk. pielietojot IKT, atbilstoši noteiktajiem mērķiem

8. Spēj izstrādāt budžetu, izmantojot IKT

9. Prot patstāvīgi strādāt ar populārākajām digitālā mārketinga platformām Prot analizēt izmantoto digitālā mārketinga rīku efektivitāti

10. Zina Latvijas un pasaules digitālā mārketinga tendences

11. Zina Latvijā un pasaulē izplatītākos digitālā mārketinga rīkus un kanālus

12. Spēj saprast profesionālo literatūru, izprotot terminoloģiju, t.sk. zina galvenos darbības rādītājus jeb KPI, spēj tos analizēt

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
160
  • kontaktstundas: 64
  • patstāvīgais darbs: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv