Uzgaidiet

WEB Programmēšana

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Informācijas tehnoloģijas
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina tīmekļa vietņu veidošanas tehnoloģijas HTML un CSS, izprot tīmekļa lappušu maketēšanas un satura veidošanas principus.

2. Prot veidot tīmekļa lappušu saturu izmantojot HTML tegus.

3. Prot veidot tīmekļa lappušu maketus un dizainu lietojot CSS tehnoloģiju.

4. Spēj argumentēti demonstrēt savu viedokli, veidojot tīmekļa vietnes struktūru, lappušu maketus un saturu.

5. Prot radoši veikt tīmekļa vietnes projektēšanu un dizaina izstrādi.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv