Uzgaidiet

Projektu vadība digitālajā vidē

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālā projektu vadība
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Projektu vadība (pamatzināšanu līmenis)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Pārzina projektu vadības principus un atšķirības starp t.s. waterfall un Agile projektu vadības pieejām.

2. Prot pielietot Agile, Scrum pieejas projektu plānošanā un nodrošināšanā.

3. Prot pielietot Kanban pieeju procesu un projektu plānošanā un vadīšanā.

4. Prot pielietot LEAN pieeju procesu vadībā un uzlabošanā.

5. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot savu un komandas darbu.

6. Prot pielietot informāciju tehnoloģijas un digitālos rīkus projektu vadībā (Asana, Jira, Wrike, Trello, Zoom, Webex, MS Teams, Jitsi, Google Meet, Sli.do, Mentimetr, Kahoot, Google Forms u.c.).

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv