Uzgaidiet

Programmēšana I

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Informācijas tehnoloģijas
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina programmēšanas valodas C++ sintaksi

2. Prot praktiski izstrādāt vienkāršas programmas valodā C++, atkļūdot tās un analizēt programmas kodu arī, ja pats programmu nav izstrādājis

3. Spēj atrast un pamatot problēmas risinājumu atbilstoši uzdevuma formulējumam

4. Spēj patstāvīgi atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
160
  • kontaktstundas: 64
  • patstāvīgais darbs: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
24 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv