Uzgaidiet

Lietišķā informātika

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (pamatzināšanu līmenis)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina individuālās kiberdrošības un datora higiēnas pamatprincipus.

2. Prot izmantot biroja programmatūru dokumentu izstrādē, sagatavošanā un prezentēšanā.

3. Spēj patstāvīgi pilnveidot pamata kompetences darbā ar datoru un iepriekš neapgūtu programmatūru.

4. Spēj datorā un internetā meklēt un analizēt informāciju par jebkuru nozari un to izmantot ikdienas darbā.

5. Zina vispārpieņemtās dokumentu un prezentāciju noformēšanas vadlīnijas un prasības.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Papildus tiek aplūkoti tiešsaistes rīki.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv