Uzgaidiet

Grāmatvedības digitalizācija

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Finanšu grāmatvedība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina un izprot digitālo grāmatvedību reglamentējošo likumdošanu, normatīvos aktus

2. Zina, prot un spēj sastādīt, izmantojot informāciju tehnoloģijas, elektroniskos grāmatvedības dokumentus (elektroniskie dokumenti ar juridisko spēku: rēķini, pavadzīmes, līgumi, akti, protokoli iekšējās atskaites un pārskati, iesniegumi, rīkojumi, elektroniskie inventarizācijas dokumenti, kases dokumenti u.c.)

3. Zina, prot un spēj pieteikt un izmantot elektronisko parakstu. Prot un spēj pārbaudīt elektroniskā paraksta derīgumu

4. Prot un spēj sagatavot elektronisko dokumentu kopijas un atvasinājumus papīra formā

5. Prot un spēj elektroniskos dokumentus droši uzglabāt mākoņvidē

6. Zina elektronisko dokumentu arhivācijas pamatnostādnes

7. Zina populārākās grāmatvedības uzskaites programmas- galvenās priekšrocības un trūkumus

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv