Uzgaidiet

E-Grāmatvedība

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Ievads grāmatvedībā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izprot grāmatvedības datorprogrammas PayTraq būtību un darbības pamatprincipus.

2. Pārzina grāmatvedības datorprogrammu PayTraq un to atsevišķo apakšsistēmu darbu.

3. Spēj pielietot apgūtās zināšanas par datorprogrammas PayTraq sagatavošanu darbam, datu ievadi, atskaišu sagatavošanu praktiski.

4. Spēj praktiski veikt saimniecisko operāciju grāmatojumus un ierakstus grāmatvedības kontos un uzskaites reģistros, izveidot atskaites konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā PayTraq.

5. Spēj patstāvīgi darboties konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā PayTraq.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv