Uzgaidiet

Datu apstrāde un analīze

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), MS Excel (pieredzējuša lietotāja līmenis)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina, prot un spēj pielietot datorprogrammu MS Excel aprēķinu veikšanai, datu vizuālai atspoguļošanai

2. Zina, prot un spēj eksportēt failus un integrēt MS Excel ar citām programmām

3. Zina, prot un spēj sagatavot tabulas, diagrammas, aprēķinus un dokumentus drukāšanai

4. Zina, prot un spēj pielietot datorprogrammu MS Excel datu apkopošanai

5. Zina, prot un spēj pielietot datorprogrammu MS Excel datu analīzei, izmantojot Goal Seek, Data Table, Solver u.c. analīzes rīkus

6. Zina, prot un spēj izstrādāt dinamikas un prognozes

7. Zina, prot un spēj atrast nepieciešamo informāciju, strādāt ar oficiāliem ekonomisko, finanšu un statistisko datu avotiem Internetā

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, MS Excel (vēlama versija ne vecāka par 2013).

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 32
  • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv