Uzgaidiet

E-komercija

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā biznesa analīze
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā nodrošināt iespēju: iegūt zināšanas par :

1. e-komercijas jēdzienu, būtību un attīstības tendencēm;

2. e-komercijas modeļiem un to darbības principiem;

3. m-komerciju;

4. ideju ģenerēšanas principiem;

5. e-veikalu, izsoļu, norēķinu sistēmu darbību;

6. informācijas aizsardzību un juridiskajiem aspektiem; apgūt prasmes:

7. analizēt e-komercijas vidi un to ietekmējošos faktorus;

8. kritiski analizēt problēmas un pieejamo informāciju e-komercijas jomā;

9. argumentēti diskutēt par e-komercijas pamatjautājumiem;

10. patstāvīgi veikt pētījumus e-komercijas jomā, prezentēt pētījuma rezultātus un sniegt priekšlikumus;

11. vadīt e-komercijas projektus;

12. patstāvīgi lietot e-komercijas digitālos rīkus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 94 (no kurām 65 ak/h neklātiene)
  • praktiskie darbi: 66 (no kurām 21 ak/h neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
24 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Sandra Tetere, Imanta Prūse | 25160696 | karjera@alberta-koledza.lv