Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Digitālo prasmju centrs"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datoru lietošanas prasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

• Apgūs 3D printera uzbūvi.

• Iepazīsies ar 3D printera pielietošanas iespējām. • Apgūs 3D modeļa veidošanas pamatus.

• Apgūs G-Code sagatavošanas iespējas.

• Pratīs veikt 3D objekta sagatavošanu izdrukai.

• Pārzinās datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.

• Pārzinās materiāla pamatus.

• Pārzinās 3D izdrukas procesa norisi.

• Pratīs raksturot un izskaidrot 3D drukas veidus, to priekšrocības, trūkumus un populārākos pielietojumus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešamie tehnoloģiskie rīki: Dators (Microsoft, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu. Tiešsaistes lekcijas tiks vadītas izmantojot Microsoft Teams vai Zoom platformu, nodrošinot pieslēguma saiti E-pastā.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 65 stundas (no kurām 41 stundas ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 95 stundas (no kurām 63 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Aleksandrs Šašimovs | 22333410 | aleksandrs@dpc.lv
Pieteikties