Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Attālināta biroja darba organizēšana un vadīšana

Partneris
Profesionālās tālākizglītības iestāde PURE Academy
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatlīmenis darbā ar Microsoft Office programmām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

• Pārzināt attālināta darba būtību un orientēties attālināta darba reglamentējošajos normatīvajos aktos.

• Īstenot attālinātu lietišķo komunikāciju, ievērojot lietišķās netiķetes pamatprincipus.

• Sadarboties un veidot attiecības starp attālinātas komandas dalībniekiem.

• Pārzināt elektronisko dokumentu normatīvo regulējumu.

• Parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

• Izstrādāt un noformēt elektroniskos dokumentus.

• Nodrošināt elektronisko dokumentu uzskaiti un apriti.

• Glabāt elektroniskos dokumentus.

• Veidot un apstrādāt tekstu MS Word programmā.

• Izmantot IT rīkus attālinātam darbam.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu un Microsoft Office programmas (Microsoft Word, Microsoft Excel, u.c.).

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 67 (no kurām 38 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 93 (no kurām 64 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Gundega Čīma | 26354505 | info@pureacademy.lv
Pieteikties