Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

3D modelēšana ar SketchUp

Partneris
Profesionālās tālākizglītības iestāde PURE Academy
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Multimediju dizains
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Priekšzināšanas darbā ar Microsoft Office programmām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

• Pielietot 3D projektēšanas rīkus tehniskajā modelēšanā (Lietotnes SketchUp darba vides sagatavošana; Navigācija 3D vidē un projekciju skatu iestatīšana; 3D projektēšanas rīki un iespējas; Google 3D Warehouse lietošana; 2D un 3D datņu eksportēšana; 3D projekta izstrāde u.c.).

• Teksturēt un renderēt 3D objektus (3D objektu teksturēšana; Kameru izmantošana skatos; 3D projekta renderēšana; 3D video veidošana).

• Sagatavot izstrādāto 3D modeli drukai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu un lietotne“SketchUp”

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 35 (no kurām 18 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 125 (no kurām 82 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Gundega Čīma | 26354505 | info@pureacademy.lv
Pieteikties