Uzgaidiet

3D modelēšana ar SketchUp

Partneris
Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Multimediju dizains
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Priekšzināšanas darbā ar Microsoft Office programmām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

• Pielietot 3D projektēšanas rīkus tehniskajā modelēšanā (Lietotnes SketchUp darba vides sagatavošana; Navigācija 3D vidē un projekciju skatu iestatīšana; 3D projektēšanas rīki un iespējas; Google 3D Warehouse lietošana; 2D un 3D datņu eksportēšana; 3D projekta izstrāde u.c.).

• Teksturēt un renderēt 3D objektus (3D objektu teksturēšana; Kameru izmantošana skatos; 3D projekta renderēšana; 3D video veidošana).

• Sagatavot izstrādāto 3D modeli drukai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu un lietotne“SketchUp”

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 35 (no kurām 18 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 125 (no kurām 82 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Gundega Čīma | 26354505 | info@pureacademy.lv