Uzgaidiet

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana:

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi - 12 stundas;
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati - 36 stundas;
 • Programmēšanas tehnoloģijas - 52 stundas;
 • Matemātikas speciālās nodaļas - 24 stundas;
 • EIKT drošības politikas veidošana - 40 stundas;
 • Lietotnes programmēšana -48 stundas;
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) -52 stundas;
 • Datu bāzu programmēšana - 92 stundas;
 • EIKT produktu izstrāde - 48 stundas.

Partneris
MC Alfa - mācību centrs
Izglītības programmas veids
Moduļu kopa
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis))
Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))
Izglītības dokuments
Apliecība par moduļu kopas apguvi/ moduļa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.

2. Zina informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma un iekārtu veidus, datoru, sadzīves elektroniskās iekārtas, biežāk lietotos programmatūras veidus un lietojumprogrammu veidus.

3. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.

4. Spēj izstrādāt, pierakstīt un novērtēt algoritmu un izvēlēties nepieciešamās struktūras vienkāršas problēmas atrisināšanai.

5. Zina datu veidus, datu struktūras, algoritmu veidošanas paņēmienus un izprot algoritmu nozīmi sistēmu programmēšanā.

6. Zina programmēšanas tehnoloģijas definīcijas un lietotos terminus, programmatūras dzīves ciklu un izstrādes metodoloģijas

7. Izprot stratēģijas ietekmi uz programmatūras izstrādes procesu.

8. Izprot matemātikas praktisko lietojamību programmēšanā, un algoritmisko domāšanu.

9. Spēj organizēt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.

10. Zina datu glabāšanas un apmaiņas, datu aizsardzības organizēšanas kārtību.

11. Spēj uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.

12. Zina tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu, programmēšanas vides, tīmekļa vietnes programmatūras koda strukturēšanas metodes.

13. Izprot tīmekļa vietnes lietotāja programmatūras vajadzības.

14. Spēj veidot datu bāzes nepieciešamajā apjomā. Zina: datu tipus, datu struktūras, datu modelēšanas rīkus, datu bāzes izstrādes un konfigurēšanas principus.

15. Izprot datu bāzu saistību ar programmatūras vienībām.

16. Spēj izstrādāt ideju par jaunu EIKT nozares produktu.

17. Zina jauna produkta izstrādes ideju ģenerēšanas metodes, EIKT tirgus izpētes metodes.

18. Izprot ideju ģenerēšanas un tirgus izpētes metožu nozīmi jaunu EIKT produktu izstrādē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātam mācību procesam personai nepieciešams:

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru (vēlams), skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
404
 • teorija: 146 (no kurām 101 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 258 (no kurām 178 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
31
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
1561.60
Līdzmaksājums, €
156,16 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Ausma Cirvele | 20364439 | jautajumi@mcalfa.lv