Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Aplikāciju izstrāde:

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi - 12 stundas;
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati - 12 stundas;
 • Programmēšanas tehnoloģijas - 12 stundas;
 • Matemātikas speciālās nodaļas - 12 stundas;
 • EIKT drošības politikas veidošana - 12 stundas;
 • Lietotnes programmēšana - 12 stundas;
 • EIKT produktu izstrāde - 12 stundas.

Partneris
MC Alfa - mācību centrs
Izglītības programmas veids
Moduļu kopa
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis))
Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))
Izglītības dokuments
Apliecība par moduļu kopas apguvi/ moduļa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.

2. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.

3. Spēj izstrādāt vienkāršus algoritmus, un ir izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.

4. Zina programmēšanas pamatprincipus un izprot programmēšanas nozīmi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares iekārtām.

5. Izprot programmēšanas valodu lietojumu algoritmu pierakstā.

6. Spēj identificēt un novērst lietotņu kļūdas un zina kļūdu meklēšanas iespējas lietotņu pirmkodā. Spēj izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aktualitātes un attīstības tendences jaunu produktu izstrādē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātam mācību procesam personai nepieciešams:

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru (vēlams), skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
260
 • teorija: 107 (no kurām 74 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 153 (no kurām 105 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
1170.00
Līdzmaksājums, €
117,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ausma Cirvele | 20364439 | jautajumi@mcalfa.lv
Pieteikties