Uzgaidiet

Multimediju tehnoloģiju pamati

Partneris
Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Multimediju dizains
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar interneta pārlūkprogrammām.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Spēja izstrādāt dažādu multimediju produktu vai pakalpojumu vizuālo identitāti un īstenot interaktīvu mijiedarbību ar produkta lietotāju caur virtuālu saskarni. Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijā un inovācijām foto tehnoloģijās, animāciju veidošanā, web dizainā. Spēt pielietot zināšanas praktiskajā darbībā strādājot ar Adobe programmatūru.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Adobe programmatūra. Pieeja LTPC eVidei. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 78 (stundas (no kurām 38 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 82 (no kurām 44 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
936.00
Līdzmaksājums, €
93,60 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Inese Erģe | 26694694 | info@ltpc.lv
Lita Vestmane | 26694694 | Info@ltpc.lv