Uzgaidiet

Digitālās prasmes uzņēmējdarbībā

Partneris
Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar interneta pārlūkprogrammām.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā tiks iegūtas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas prasmes digitālo rīku izmantošanā un e-komercijā, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. Spēs ieviest mārketinga pasākumu kompleksu e-komercijas virzīšanai, uzzinās pamatprincipus, e-biznesa un komercijas praktiskajos aspektos, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai. Spēs izmantot sociālos rīkus uzņēmuma pozicionēšanai un klientu piesaistei.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, piekļuve LTPC eVidei, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 54 stundas (no kurām 28 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 106 stundas (no kurām 66 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Inese Erģe | 26694694 | info@ltpc.lv
Lita Vestmane | 26694694 | Info@ltpc.lv