Uzgaidiet

Digitālais mārketings

Partneris
Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar interneta pārlūkprogrammām.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā tiks iegūtas teorētiskās zināšanas par digitālo mārketingu, par produktu un pakalpojumu reklamēšanas iespējām interneta vidē. Izglītības procesā tiks iegūtas zināšanas un prasmes veidot izpratni par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā; tiks sniegtas zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem; tiks sniegtas praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, piekļuve LTPC eVidei, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 73 stundas (no kurām 51 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 87 stundas (no kurām 57 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Inese Erģe | 26694694 | info@ltpc.lv
Lita Vestmane | 26694694 | Info@ltpc.lv