Uzgaidiet

Digitālo dokumentu pārvaldība

Partneris
Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar interneta pārlūkprogrammām.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā tiks iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par digitālo dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tiks iegūta izpratne par digitālās dokumentēšanas nozīmi un saturu; digitālās dokumentu aprites un izpildes kontroles organizēšanu; digitālās dokumentu uzkrāšanas, izmatošanas un saglabāšanas principiem.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, piekļuve LTPC eVidei, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 74 stundas (no kurām 32 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 86 stundas (no kurām 50 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Inese Erģe | 26694694 | info@ltpc.lv
Lita Vestmane | 26694694 | Info@ltpc.lv