Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Partneris
MC Alfa - mācību centrs
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā biznesa analīze
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā un izpratne par nekustamā īpašuma darījumiem
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Programmas mērķis: sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem. Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:

• Nekustamā īpašuma darījumu procesā prast pielietot iegūtās zināšanas par īpašumu nozares tiesisko regulējumu, lietu tiesību problemātiku, nodokļiem

• Spēt veikt īpašuma novērtēšanu, izmantojot vairākas metodes un pielietojot digitālos risinājumus informācijas iegūšanā.

• Spēt identificēt riskus darījumu noslēgšanas procesā un spēt patstāvīgi novadīt nekustamā īpašuma darījumu klātienē un pilnībā attālināti.

• Izprast teritorijas plānošanas pamatus un spēt pielietot tiešsaistes datubāzes nekustamā īpašuma izpētes procesā.

• Izmantot digitālos risinājumus darījumu noformēšanā un savas nekustamā īpašuma uzņēmējdarbības attīstīšanā

• Izprast kapitāla pieauguma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu Latvijā un izveidot digitālos kalkulatorus to aprēķināšanai

• Prast apkopot informāciju, veicot datu analīzi

• Prast izmantot digitālos risinājumus mārketingā, reklāmā un pārdošanas procesos

• Izprast nekustamā īpašuma darījuma procesus un to secību;

• Pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus pielietot grāmatvedības pamatus

• Prast noformēt lietvedības dokumentus atbilstoši normatīviem aktiem un izmantojot digitālos arhivēšanas un dokumentu vadības rīkus

• Prast pielietot interneta rīkus un sociālos tīklus uzņēmējdarbības veicināšanai;

• Prast pielietot mobilās aplikācijas efektīvākai darbu un dokumentu organizēšanai, datu ievākšanai, analīzei

• Apgūt saskarsmes prasmes un pielietot virzot klientus uz lēmuma pieņemšanu.

• Izprast personīgā tēla veidošanas principus digitālajā vidē un pielietot praksē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātam mācību procesam nepieciešams:

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni;

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 85 (no kurām 50 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 75 (no kurām 42 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ausma Cirvele | 20364439 | jautajumi@mcalfa.lv
Pieteikties