Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē

Partneris
MC Alfa - mācību centrs
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Veido padziļinātu izpratni par 3D printera lietošanas iespējam drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. Sniedz izglītojamajiem zināšanas un prasmes 3D izdrukas pilna cikla nodrošināšanai, kas ietver sevī 3D modeļa veidošanas metožu un rīku apskatu, 3D modeļa sagatavošanu izdrukai un 3D printera uzbūves metodes.

Programmas ietvaros:

• Apgūst 3D printera uzbūvi.

• Iepazīstas ar 3D printera pielietošanas iespējām.

• Apgūst 3D modeļa veidošanas pamatus.

• Apgūst G-Code sagatavošanas iespējas.

• Spēj veikt 3D objekta sagatavošanu izdrukai.

• Pārzina datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.

• Pārzina materiāla pamatus.

• Pilnveido finanšu datu iegūšanas un sagatavošanas kompetenci.

• Pārzina 3D izdrukas procesa norisi.

• Spēj raksturot un izskaidrot 3D drukas veidus, to priekšrocības, trūkumus un populārākos pielietojumus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātam mācību procesam nepieciešams:

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs .

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 65 (no kurām 41 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 95 (no kurām 63 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ausma Cirvele | 20364439 | jautajumi@mcalfa.lv
Pieteikties