Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Automatizētās projektēšanas sistēmas

Partneris
Liepājas Universitāte
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģija”
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas prasmes, bez priekšzināšanām darbā ar AutoCAD
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenti pratīs:

• lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas;

• pielietot projektējuma shēmas;

• izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus;

• konfigurēt darba vietu un darba rīkus. Spēs: projektēt, analizējot dažādus tehniskos risinājumus un izvēloties piemērotāko.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, programma AutoCAD

Kopējais stundu skaits
80
 • kontaktstundas: 32
 • patstāvīgais darbs: 48
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
6-8 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ieva Lika | 28777311 | ieva.lika@liepu.lv
Pieteikties