Uzgaidiet

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Dialogs AB Mācību centrs
Norises vieta
  • Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 24
Mācību cena, €
108.00
Līdzmaksājums, €
10,80
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Klātiene 18 stundas. Tālmācība 6 stundas. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas. Ekonomiskās aktivitātes līmeņa rādītāji. Ekonomiskās sistēmas. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas. Komersanta dibināšanas dokumenti. Dokumentu reģistrācijas kārtība. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Lēmumu pieņemšana un komunikācija. Preču un pakalpojumu iepirkšana. Cenu aptaujas organizēšana. Ārpakalpojumu izmantošana. Mārketinga informācija, to veidi. Informācijas ieguves avoti. Izmaksas un to klasifikācija. Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana. Naudas plūsma. Peļņas vai zaudējuma aprēkins. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods 6 nedēļas
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Guntars Dārznieks | 20484484; 67432343 | guntars.darznieks@dialogs-ab.lv
Atpakaļ