Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Agile projektu vadība

Partneris
Mācību centrs BUTS
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā projektu vadība
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatzināšanas projektu vadībā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

• Gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

• Izprast projektu vadības terminoloģiju un projektu vadības praktisko pielietojumu organizācijās;

• Pārzināt Agile domāšanu un kultūru;

• Pielietot informācijas sistēmu izstrādei piemērotos specifiskos modeļus un rīkus Agile projektu vadības pieejā;

• Padziļināti izprast Scrum metodoloģiju un tās priekšrocības;

• Izprast dizaina domāšanas pamatprincipus un pielietot radošās metodes projektu vadībā;

• Apgūt Agile projektu vadības principus;

• Padziļināti apgūt SCRUM metodoloģiju un lomu sadalījumu;

• Apgūt metrikas, kas atspoguļo projekta virzību;

• Apzināt vispārējos projektu vadīšanas principus;

• Gūt pieredzi projekta īstenošanā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālināto tiešsaistes nodarbību un patstāvīgi veicamā neklātienes mācību satura apguvei personai ir nepieciešams dators, kas aprīkots ar standarta biroja programmatūru (piemēram, Windows operētājsistēma un MS Office), un kas ir aprīkots skaļruni, mikrofonu un web kameru (var izmantot arī atsevišķi pieslēdzamas ierīces), un stabils interneta pieslēgums.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 81 (no kurām 28 ir neklātienē)
 • praktiskie darbi: 79 (no kurām 44 ir neklātienē)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
14 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Sintija Kalniņa | 22015707 | talmaciba@buts.lv
Pieteikties