Uzgaidiet

Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datoru un sociālo tīklu lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par sociālo tīklu izmantošanu digitālā mārketingā, lai efektīvi novērtējot un pielietojot sociālo tīklu analīzi klientu piesaistei, apvienot dažāda satura reklāmas un kanālus vienuviet. Rūpīgi izstrādātas un pārdomātas sociālo tīklu ziņas veicinās regulāru auditorijas iesaisti, paplašinās vēlamo mērķauditoriju, palīdzēs plānot budžetu un ietaupīs resursus. Sniegtās zināšanas dos iespēju ģeogrāfiski neierobežotai tirdzniecībai, kā arī attīstīties internacionālā virzienā. Programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai sociālos tīklos atbilstoši patērētāju vajadzībām un tirgus tendencēm, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu. vidē.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas un izpratne par komunikācijas meistarību sociālos tīklos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.

• Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu un izvērtēt ar to saistītos drošības riskus.

• Spēja efektīvi novērtēt un pielietot sociālo tīklu analīzes metodiku klientu piesaistei, ņemot vērā nozares specifiku, nosakot savu mērķauditoriju komunikācijas manieri un sociālo tīklu kanālus.

Tēmas: Sociālo tīklu veidi un darbības principi, Sociālo tīklu satura veidošana, Komunikācijas kanāli, Facebook mājas lapas izveides un efektīvas vadības principi, Sociālo mediju mārketings, Biznesa komunikācijas etiķete sociālajos tīklos, Sociālo tīklu analīzes metodika, Digitālās vides un ierīču pielāgošana, Drošība sociālos tīklos, Praktiskā projekta realizācija. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 72 (no kurām 46 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 88 (no kurām 62 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv