Uzgaidiet

Digitālā pratība darba vidē

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras vēlas pilnveidot teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālās vides rīku izmantošanā satura veidošanai, personīgu un darba prasmju attīstībai un komunikācijai, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Programmas mērķis: Attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas un izpratne par digitālās kompetences nozīmību darba vidē.

• Prasme iegūt, veidot, rediģēt, strukturēt un analizēt digitālo saturu.

• Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.

• Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot darbam nepieciešamos digitālā satura materiālus.

Tēmas: Digitālā kompetence darba vidē, Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā (Digitālā teksta apstrāde, Datu kārtošana un apstrāde, Prezentācijas materiālu sagatavošana, Informācijas iegūšana un apstrāde, E-pasts un e-komunikācija, E-paraksts un citi noderīgi rīki, Interneta iespēju pielāgošana, Jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana, Videokonferenču iespējas darbā), Datu un ierīču drošība. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 67 (no kurām 38 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 93 (no kurām 66 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv