Uzgaidiet

Digitālais mārketings

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā un mārketingā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuras vēlas izprast mārketinga stratēģiju un paņēmienus, palielināt pārdošanas apjomus un attīstīt savu biznesu vai kļūt par digitālā mārketinga speciālistu.

Programmas mērķis: Spēja reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus interneta vidē, tādējādi veicinot produkta vai pakalpojuma pārdošanu un atpazīstamību interneta vidē veicinot biznesa attīstību.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas un izpratne par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā;

• Zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem;

• Prasme sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā pielietojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai;

• Spēja patstāvīgi izveidot reklāmu, reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus digitālā vidē;

• Spēja veicināt produkta vai pakalpojuma pārdošanu un atpazīstamību digitālajā vidē.

Tēmas: Digitālā mārketinga funkcijas un kanāli, e-komercija, Satura mārketings, Meklētājprogrammu optimizācija (SEO), Sociālo mediju mārketings, Digitālā mārketinga rīki, maksas reklāmas, Mārketinga aktivitāšu novērtēšanas metodes un analītikas rīki, Praktiskā projekta realizācija. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 73 (no kurām 51 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 87 (no kurām 57 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv