Uzgaidiet

Intelektuālā datu apstrāde

Partneris
Banku augstskola
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa procesu vadība"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa 2 KP apjomā “Intelektuālā datu apstrāde” apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes darbā ar MS Office un interneta pārlūku
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Spēj sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot tam atbilstošus rīkus un algoritmus

2. Prot sagatavot auditoriju piesaistošu prezentāciju

3. Prot pielietot dažādus izklājlapu rīkus, nepieciešamo rezultātu efektīvai sasniegšanai

4. Ir kompetence datu bāzu pielietošanas sfērās

5. Ir izpratne par biznesa procesu vizualizēšanas instrumentiem

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūru, mikrofonu un video kameru (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 40
  • patstāvīgais darbs: 40
Noslēguma pārbaudījums
Praktiskais darbs
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Aija Lukstiņa | 26404261 | aija.lukstina@ba.lv
Lolita Ancāne | 28617014 | lolita.ancane@ba.lv