Uzgaidiet

Digitālais mārketings

Partneris
Banku augstskola
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa procesu vadība"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa 2 KP apjomā “Digitālais mārketings” apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes darbā ar MS Office un interneta pārlūku
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Spēj definēt produkta mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā vidē

2. Prot kā vadītājs izdarīt analītiskus secinājumus pēc iegūtajiem datiem un tendencēm digitālā mārketinga ietvaros, kā arī prot nodrošināt to uzraudzību uzņēmumā.

3. Spēj patstāvīgi izmantot aktuālākos digitālā mārketinga rīkus, lai sniegtu pienesumu organizācijas mērķu sasniegšanā.

4. Spēj izstrādāt digitālā mārketinga realizācijas plānu, kā arī to pamatoti un pārliecinoši prezentēt.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks. Personai nepieciešams gmail.com profils, lai sekmīgi apgūtu digitālo kanālu aktuālos rīkus un programmatūras.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 40
  • patstāvīgais darbs: 40
Noslēguma pārbaudījums
Prezentācija
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • darba dienās, darba laikā
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Aija Lukstiņa | 26404261 | aija.lukstina@ba.lv
Lolita Ancāne | 28617014 | lolita.ancane@ba.lv