Uzgaidiet

Informācijas pārvaldība un datu apstrāde

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Studiju programmas nosaukums
Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Šī studiju kursa apguves rezultātā izglītojamie spēs:

1. Zināšanu līmenī:

1.1. raksturot digitālā satura pārvaldību,

1.2. izprot informācijas apstrādes sistēmas,

1.3. izprast informācijas strukturēšanu datu bāzēs.

2. Prasmju līmenī:

2.1. atrast un izgūt problēmu risināšanai vajadzīgo informāciju,

2.2. novērtēt un apstrādāt digitālos datus MS Excel,

2.3. apkopot un noformēt kopsavilkumus vizuāli uztveramā formā.

3. Kompetenču līmenī:

3.1. Pastāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus kvalitatīvai informācijas ieguvei, uzkrāšanai, apstrādei un nodošanai,

3.2. analizēt datus un modelēt attīstības tendences,

3.3. izvēlēties un lietot efektīvu un ilgtspējīgu digitālu risinājumu,

3.4. atpazīt un novērtēt drošus un nedrošus informācijas avotus un rīkoties atbilstoši personas datu un privātuma aizsardzībai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tālmācības procesa nodrošināšanai tiek izmantota digitālā vide - Moodle sistēma. Autorizējoties tālmācības e-studiju vidē - Moodle, studējošajiem ir iespējams saņemt metodisko, saturisko un organizatorisko atbalstu tiešsaistē. Tajā ir pieejami gan pasniedzēju izstrādātie studiju materiāli, gan audio un video ieraksti. Dators vai planšetdators vai telefons, interneta pieslēgums,e-pasts, Zoom, interneta pārlūks.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 16
  • patstāvīgais darbs: 64
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Alisa Lāce | 26977916 | alisa.lace@bvk.lv
Dace Ūdriņa | 29205084 | dace.udrina@bvk.lv