Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Informācijas pārvaldība un datu apstrāde

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Biznesa vadības koledža
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Studiju programmas nosaukums
Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Šī studiju kursa apguves rezultātā izglītojamie spēs:

1. Zināšanu līmenī:

1.1. raksturot digitālā satura pārvaldību,

1.2. izprot informācijas apstrādes sistēmas,

1.3. izprast informācijas strukturēšanu datu bāzēs.

2. Prasmju līmenī:

2.1. atrast un izgūt problēmu risināšanai vajadzīgo informāciju,

2.2. novērtēt un apstrādāt digitālos datus MS Excel,

2.3. apkopot un noformēt kopsavilkumus vizuāli uztveramā formā.

3. Kompetenču līmenī:

3.1. Pastāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus kvalitatīvai informācijas ieguvei, uzkrāšanai, apstrādei un nodošanai,

3.2. analizēt datus un modelēt attīstības tendences,

3.3. izvēlēties un lietot efektīvu un ilgtspējīgu digitālu risinājumu,

3.4. atpazīt un novērtēt drošus un nedrošus informācijas avotus un rīkoties atbilstoši personas datu un privātuma aizsardzībai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tālmācības procesa nodrošināšanai tiek izmantota digitālā vide - Moodle sistēma. Autorizējoties tālmācības e-studiju vidē - Moodle, studējošajiem ir iespējams saņemt metodisko, saturisko un organizatorisko atbalstu tiešsaistē. Tajā ir pieejami gan pasniedzēju izstrādātie studiju materiāli, gan audio un video ieraksti. Dators vai planšetdators vai telefons, interneta pieslēgums,e-pasts, Zoom, interneta pārlūks.

Kopējais stundu skaits
80
 • kontaktstundas: 16
 • patstāvīgais darbs: 64
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Alisa Lāce | 26977916 | alisa.lace@bvk.lv
Pieteikties