Uzgaidiet

Digitālā pratība

Partneris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Šī studiju kursa apguves rezultātā izglītojamie spēs:

1. Zināšanu līmenī:

1.1. nosaukt informācijas ieguves un apstrādes platformas,

1.2. atpazīt dažādus digitālos pakalpojumus,

1.3. atpazīt digitālās tehnoloģijas sadarbības veidošanai.

2. Prasmju līmenī:

2.1. izveidot savu kontu valsts un publiskā pakalpojuma saņemšanai (Google, latvija.lv, Elektrum u.c.),

2.2. izvēlēties un lietot atbilstošu informācijas apstrādes rīku (MS Word, MS Excel, MS Power Point),

2.3. iegūt un dalīties ar informāciju dažādās komunikācijas platformās (e-pasts, WhatsApp, Facebook).

3. Kompetenču līmenī:

3.1. pārliecināti, kritiski un atbildīgi izmantot digitālos rīkus,

3.2. radīt, novērtēt un pārvaldīt digitālo saturu atbilstoši situācijai,

3.3. pārvaldīt savu digitālo identitāti un reputāciju.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tālmācības procesa nodrošināšanai tiek izmantota digitālā vide - Moodle sistēma. Autorizējoties tālmācības e-studiju vidē - Moodle, studējošajiem ir iespējams saņemt metodisko, saturisko un organizatorisko atbalstu tiešsaistē. Tajā ir pieejami gan pasniedzēju izstrādātie studiju materiāli, gan audio un video ieraksti. Dators vai planšetdators vai telefons, interneta pieslēgums,e-pasts, Zoom, interneta pārlūks.

Kopējais stundu skaits
80
  • kontaktstundas: 16
  • patstāvīgais darbs: 64
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Alisa Lāce | 26977916 | alisa.lace@bvk.lv
Dace Ūdriņa | 29205084 | dace.udrina@bvk.lv