Uzgaidiet

Digitālās prasmes darba vajadzībām

Partneris
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Ar priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izprot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2. Prot lietot interneta tīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

3. Prot izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.

4. Spēj izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, webkamera, mikrofons, skandas, interneta pieslēgums.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 111
  • praktiskie darbi: 49
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Biruta Kindzule | 29444707 | biruta.kindzule@balvi.lv
Guntis Circens | 28664798 | guntiscircens@gmail.com