Uzgaidiet

Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes un pamatzināšanas par MS Excel izmantošanu.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apgūšanas rezultātā izglītojamie iegūs zināšanas par darbu ar datiem un to nozīmi lēmumu pieņemšanā: kā dati tiek ievākti, kā ar tiem strādāt, kā un kur dati tiek glabāti un kā iegūt uzņēmumam vērtīgu informāciju no pieejamajiem datiem. Programmā ir paredzēti praktiskie darbi, lai tiktu iegūtas prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu datu analīzi un varētu izveidot noderīgas atskaites, kas palīdz lēmumu pieņemšanā.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Prasmes izmantot programmu Excel datu analīzei;

2. Padziļinātas zināšanas par programmu Excel;

3. Izpratne par datu analizēšanu un biežāk sastopamajām problēmām, ierobežojumiem;

4. Prasmes izmantot programmu Power BI, kā arī Power BI developer API un mobilo aplikāciju datu analīzei un vizualizācijai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 79
  • praktiskie darbi: 81
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv