Uzgaidiet

Digitālās prasmes iesācējiem

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Minimālas priekšzināšanas par datoru lietošanu (prot lietot elektronisko pastu un tīmekļa adreses).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem apgūt datoru lietošanas pamatus, kas ļautu patstāvīgi lietot datoru, internetu un izmantot e-pakalpojumus, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sociālajā dzīvē un informācijas sabiedrībā.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. datorlietošanas pamatus;

2. prasmes un iemaņas darbam ar datoru;

3. prasmes un iemaņas darbam ar failiem, dokumentiem un e-pastu;

4. prasmes un iemaņas darbam internetā un e-risinājumu, e-pakalpojumu izmantošanā;

5. prasmes un iemaņas darbam ar tekstapstrādes programmām (piem., MS Word);

6. prasmes un iemaņas darbam ar izklājlapu programmām (piem., MS Excel);

7. prasmes un iemaņas darbam ar prezentāciju veidošanas programmām (piem., MS PowerPoint);

8. prasmes un iemaņas, veidojot infografikas;

9. prasmes un iemaņas darbā ar Google tehnoloģijām;

10. prasmes un iemaņas darbā ar sociālajiem tīkliem (Facebook biznesa konts);

11. prasmes un iemaņas atrast sev piemērotu datoru (izpratne par to funkcionālajām atšķirībām);

12. prasmes un iemaņas darbam ar dažādiem multivides rīkiem.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 30
  • praktiskie darbi: 130
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv