Uzgaidiet

Datorlietošana lietpratējiem

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Šī programma ir paredzēta izglītojamajiem ar priekšzināšanām - kuriem jau ir datora lietošanas prasmes un pamatiemaņas darbam ar datoru un kuri vēlās papildināt zināšanas un prasmes ar jaunām lietojumprogrammu izmantošanas funkcijām un iespējām.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Prasmes un iemaņas darbam ar operētājsistēmu vidi;

2. prasmes un iemaņas darbam ar teksta apstrādes redaktoru rīkiem, veidojot profesionāli noformētus dokumentus;

3. prasmes un iemaņas darbam ar izklājlapu datu analīzes rīkiem;

4. prasmes un iemaņas darbam ar prezentāciju veidošanas rīkiem, veidojot un profesionāli noformējot prezentācijas;

5. prasmes un iemaņas darbam ar komunikācijas un saziņas rīkiem, konfigurējot saziņas un komunikācijas rīkus un veidojot papildu e-pasta profilus, kontaktpersonu informācijas pārvaldība u.c.;

6. prasmes un iemaņas darbam ar Microsoft Office Visio programmu;

7. prasmes un iemaņas droši darboties internetā un jēgpilni izmantot interneta resursus (meklējumprogrammas).

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 7
  • praktiskie darbi: 153
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv