Uzgaidiet

Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā biznesa analīze
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes un pamatzināšanas par MS Excel izmantošanu.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem apgūt Microsoft Office (turpmāk - MS) Excel lietošanas prasmes un iemaņas no iesācēja datorlietošanas prasmēm līdz pat šī brīža biznesa aktuālajām vajadzībām - datu analīzes pamatprasmēm.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. prasmes un iemaņas izmantot Microsoft Excel programmas piedāvātās formulas datu analīzē;

2. prasmes un iemaņas pielietot daudzveidīgas loģiskās funkcijas, t.sk., IF, VLOOKUP u.c. datu un informācijas analīzē;

3. prasmes un iemaņas padziļināti analizēt, šķirot un grupēt datus, izmantojot MS Excel pieejamos rīkus (piem., vārdiskus nosaukums (Range Names), filtrus, nosacījumu formatēšanu (Conditional Formating), šķersgriezuma tabulas (Pivot Table));

4. prasmes un iemaņas veidot un izmantot masīva (Array) formulas datu analīzē;

5. prasmes un iemaņas veidot diagrammas un vizualizēt datus ar diagrammu, Smart Art un Sparklines palīdzību;

6. prasmes un iemaņas veidot automātiskās komandas (Macros) datu un informācijas apstrādē un analīzē;

7. prasmes un iemaņas atlasīt, validēt un pārbaudīt tikai analīzei nepieciešamos datus (Data Validation);

8. prasmes un iemaņas veidot dinamisku datu apgabalus;

9. prasmes pārbaudīt izmantoto formulu pareizību;

10. prasmes un iemaņas aizsargāt datus un failus MS Excel programmā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 36
  • praktiskie darbi: 124
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv