Uzgaidiet

Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apgūšanas rezultātā iegūt zināšanas un prasmes izstrādāt biznesa videi atbilstošu tīmekļa vietni – veidojot to mērķauditorijai atbilstošu, drošu, dizainā pievilcīgu, uzņēmuma mārketinga veicinošu un uz datiem balstītu.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Tīmekļa vietnes veidošanas pamatprasmes;

2. Zināšanas un prasmes tīmekļa vietnes prototipa veidošanā;

3. Zināšanas IT un datu drošībā;

4. Zināšanas un prasmes darbam ar dažādiem aptauju veidošanas rīkiem;

5. Zināšanas un prasmes darbam ar SEO tehnoloģijām;

6. Zināšanas un prasmes darbam ar Google Analytics rīku;

7. Zināšanas un prasmes darbam ar tīmekļu vietnes mārketinga tehniskajiem rīkiem;

8. Zināšanas un prasmes tīmekļa vietnes programmēšanas pamatos.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 49
  • praktiskie darbi: 111
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv