Uzgaidiet

Sadarbība un komunikācija tiešsaistes vidē - rīki un platformas mūsdienu vajadzībām

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apgūšanas rezultātā izglītojamie iegūs zināšanas un prasmes produktīvi un radoši iesaistīties tiešsaistes darba vidē. Programmas apguves gaitā izglītojamie iepazīsies ar dažādiem rīkiem un programmām, kas atvieglo un uzlabo komunikāciju un sadarbību tiešsaistes vidē. Apgūtās programmas, rīki un prasmes noderēs gan profesionālai izaugsmei, gan personīgās dzīves kvalitātes celšanai. Programmas mērķis ir uzlabot izglītojamo prasmes sadarboties ar citiem cilvēkiem tiešsaistes vidē.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Zināšanas par drošību internetā;

2. Zināšanas un prasmes par ikvienam Latvijas iedzīvotājam nepieciešamajiem e-pakalpojumiem;

3. Prasmes darboties ar dažādiem interneta pārlūkiem; meklēt, atrast un novērtēt informāciju;

4. Prasmes izmantot Microsoft Office 365 produktus un pakalpojumus (MS Outlook, MS Teams, MS OneDrive, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS SharePoint, MS OneNote, MS Calendar, MS Planner, MS Forms).

5. Prasmes un zināšanas par to, kā organizēt sapulces un pasākumus Zoom;

6. Prasmes izmantot Google produktus (Mail, Calendar, Sheets, Docs, Slides, Forms, Meet);

7. Prasmes izmantot dažādus interaktīvus tiešsaistes rīkus efektīvai komandu sadarbībai;

8. Prasmes izstrādāt uzskatāmus vizuālos materiālus un prezentācijas.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 57
  • praktiskie darbi: 103
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv