Uzgaidiet

IT un personas datu aizsardzība, drošība uzņēmumā

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Drošība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apgūšanas rezultātā izglītojamie iegūs zināšanas par IT datu un personas datu aizsardzību, kas ir būtiski visiem, kuri strādā ar personas datiem (IT). Programmas apguves gaitā tiks sniegtas zināšanas par personas datu aizsardzības likumdošanu un kā uzņēmumiem jārīkojas ar IT un personas datiem, tajā skaitā datu ievākšanas, uzglabāšanas un dalīšanās procedūrām.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Zināšanas par GDPR likumdošanas prasībām un kā tās pielāgot uzņēmuma darbībai;

2. Zināšanas par to, kā izveidot pamata datu ietekmes novērtējumus un privātuma politiku;

3. Zināšanas par IT un personas datu aizsardzības speciālista darbības sfēru un pienākumiem uzņēmumā;

4. Izpratni par datu aizsardzības atbilstības audita elementiem un procesiem;

5. Prasmes, lai identificētu, uzraudzītu un kontrolētu datu aizsardzības riskus uzņēmumā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 81
  • praktiskie darbi: 79
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Marija Vilne | 29697658 | marija@bda.lv