Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Baltijas Datoru akadēmija
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā projektu vadība
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveide programmas apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apgūšanās rezultātā izglītojamie iegūs zināšanas, lai varētu veiksmīgi sasniegt biznesa mērķus un darboties organizācijas projektu vadībā, projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks apgūtas projektu vadības administratīvā darba iemaņas, biežāko datorprogrammu un projektu vadības programmatūras lietošana, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošana izpētes darbiem, informācijas koplietošanai un organizācijas komunikācijai sociālajos tīklos.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Prasmes vadīt projektus organizācijas vajadzībām, koordinēt piegādātāju un pakalpojuma sniedzēju darbu;

2. Zināšanas un prasmes, kā pielietot ierastās biroja datorprogrammas un projektu vadības programmatūru, lai sagatavotu atskaites un nodrošinātu informācijas apriti;

3. Zināšanas un prasmes, kā uzturēt kārtībā projekta dokumentāciju, veikt precizējumus, sniegt nepieciešamo atbalstu projekta prezentāciju sagatavošanā;

4. Zināšanas un prasmes, kā izmantot sociālos tīklus, lai veicinātu projekta publicitāti un informētu par sasniegumiem;

5. Zināšanas un prasmes, kā izveidot un uzraudzīt projekta laika plānu un izvērtēt darbu izpildi noteiktajos termiņos;

6. Zināšanas un prasmes, kā uzraudzīt projekta budžetu un nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu;

7. Zināšanas un prasmes, kā plānot un organizēt komandas un citu iesaistīto pušu darbu, uzturēt kontaktus un veidot saziņu;

8. Zināšanas un prasmes, kā organizēt pasākumus projekta īstenošanas vajadzībām;

9. Zināšanas un prasmes, kā sagatavot projekta atskaites un sniegt uzņēmuma vai organizācijas vadībai jaunāko informāciju par projekta gaitu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20” monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra Microsoft Project 2016

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 76
 • praktiskie darbi: 84
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
22
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Dace Saliņa | 67505032 | macibas@bda.lv
Iluta Egle | 67505032 | macibas@bda.lv
Rihards Vijums | 67505032 | macibas@bda.lv
Pieteikties