Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

BIM arhitektūrā

Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde Mācību centrs plus
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datoru lietošanā, profesionālā izglītība nozarē (arhitektūras)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas un prasmes:

1. Izprast programmas BIM pamatjēdzienus, uzbūvi un darbības principus.

2. Izprast datorgrafikas nozīmi.

3. Apgūt pamatprasmes tehnisko dokumentāciju izveidošanai.

4. Spēj strādāt ar BIM programmas logiem, izvēļu sistēmu. Spēj pielietot BIM programmu arhitektūras nozarē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 40
 • praktiskie darbi: 120
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Olga Arhipova | 23556881 | viaa@mcplus.lv
Pieteikties