Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

AutoCad metālapstrādē

Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde Mācību centrs plus
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datoru lietošanā, priekšstats par metālapstrādes procesiem
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas un prasmes:

1. Izprast programmas AutoCAD pamatjēdzienus, uzbūvi un darbības principus.

2. Izprast datorgrafikas nozīmi metālapstrādes un mašīnbūves nozarē.

3. Iegūt zināšanas par tehnisko dokumentāciju izveidošanu metālapstrādes un mašīnbūves nozarē.

4. Apgūt pamatprasmes tehnisko dokumentāciju izveidošanai metālapstrādes un mašīnbūves nozarē.

5. Spēj pielietot rasējuma pamatelementu veidošanu, dzēšanu un objektu rediģēšanu.

6. Spēj pielietot objektu kārtošanas secību, objektu apvienošanu un sagrupēšanu.

7. Spēj strādāt ar AutoCad programmas logiem, izvēļu sistēmu.

8. Spēj pielietot AutoCad programmu, izveidojot un apstrādājot rasējumus metālapstrādes un mašīnbūves nozarē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 2
 • praktiskie darbi: 158
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļās
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
540.00
Līdzmaksājums, €
54,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Olga Arhipova | 23556881 | viaa@mcplus.lv
Pieteikties