Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana

Partneris
Ogres tehnikums
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Dalībniekam nepieciešamas datorprasmes interneta un pamatprogrammu pārvaldīšanā - pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos f
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas rezultātā dalībnieks:

1. Izprot un pielieto ainavu arhitektūras un plānošanas teritorijas jēdzienus un apzīmējumus.

2. Pārzina likumdošanu un plānošanas pamatprincipus, kas saistīta ar ainavas dizainu un projektēšanu.

3. Pārzina projektēšanas un ainavu ierīkošanas uzņēmumu darbības pamatprincipus.

4. Spēj analītiski vērtēt ainavu arhitektūras jaunāko tendenču izpausmes un pielietojumu praktiskajā darbībā.

5. Spēj digitāli veidot ainavu kompozīcijas elementus un objektus.

6. Zina reljefa, ūdens un augu izmantošanas iespējas ainavā.

7. Spēj digitāli apstrādāt izejas datus projektēšanai.

8. Spēj izstrādāt dažādu ainavu telpu projektus digitālā veidā, pielietojot speciālās datorprogrammas.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dalībniekam ir nepieciešams:

1. Dators, aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 MB) un pastāvīgu interneta pieslēgumu.

2. Pietiekama datora veiktspēja un operatīvā atmiņa un administratora tiesības operētājsistēmai, lai instalētu un lietotu datorgrafikas programmas – AutoCAD 2021, Photoshop un SketchUp 2021.

Kopējais stundu skaits
256
 • teorija: 140
 • praktiskie darbi: 116
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
19 nedēļas vai 13 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
596.00
Līdzmaksājums, €
59,60 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Baiba Liepiņa | 29996675 | baiba.liepina@ovt.lv
Pieteikties