Uzgaidiet

Biznesa uzsākšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Biznesa vadības koledža
Norises vieta
  • Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā apgūt uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās zināšanas, apgūt iemaņas vispārīgos uzņēmuma vadības procesos, uzņēmuma un tā sasniegumu izvērtēšanā, kā arī attīstīt savu biznesa ideju jauna produktu/pakalpojumu radīšanai jaunizveidotā uzņēmumā atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:
1. apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences uzņēmējdarbības uzsākšanai saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu;
2. izvērtēt dažādu biznesa ideju potenciālu un validēt vienu biznesa ideju, izmantojot biznesa modeļa kanvu, turpmākai attīstībai uzņēmējdarbībā;
3. izstrādāt konkrētas uzņēmējdarbības idejas biznesa plānu, izvēlēties atbilstošu uzņēmējdarbības formu un to pamatot;
4. izveidot produkta/pakalpojuma prototipu un veikt prototipa pārdošanas mēģinājumus, balstoties uz izstrādātu mārketinga plānu;
5. izstrādāt jaunradītā uzņēmuma budžeta plānu un veikt turpmāko darbību prioritizēšanu veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanai;
6. uzsākt jaunradītā uzņēmuma plānošanas, vadīšanas un organizēšanas procesus.
Mācību plāns:
1. VADĪBA UN INOVĀCIJAS BIZNESĀ. KOPĀ 40h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 6h, praktiskās mācības - 10h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 12h, praktiskās mācības - 12h.
2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI. KOPĀ 40h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 6h, praktiskās mācības - 10h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 12h, praktiskās mācības - 12h.
3. MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA. KOPĀ 40h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 6h, praktiskās mācības - 10h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 12h, praktiskās mācības - 12h.
4. UZŅĒMUMA FINANSES. KOPĀ 40h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 6h, praktiskās mācības - 10h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 12h, praktiskās mācības - 12h.
Mācību metodes:
• Lekcijas, individuālais darbs, praktiskie darbi, piemēru analīze, tālmācības (e-mācību vidē) elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi un saziņai ar pasniedzējiem un grupas biedriem.
Lai pilnvērtīgi piedalītos mācībās izglītojamajam pieejamajai darbstacijai jāatbilst šādām prasībām:
- Operetājsistēma: Windows 7 vai jaunāka / Mac OS 10.6 vai jaunāka / IOS 7 vai jaunāka \ Android 4.2 vai jaunāka;
- Tehniskie resursi: Operatīvā atmiņa vismaz 1GB \ Procesora vismaz Dual Core 1GHz;
- Interneta pārlūks: Firefox / Internet explorer / Chrome / Safari;
- Sakari: interneta pieslēgums;
- Ierīces: dators vai planšetdators vai viedtālrunis
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 7
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods (nedēļās) 16
Akreditācija
2013-06-12 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Alisa Lāce | 26977916 | alisa.lace@bvk.lv
Atpakaļ