Uzgaidiet

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Biznesa vadības koledža
Norises vieta
  • Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Profesionālās izglītības programmas mērķis :
Izglītības procesa rezultātā apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci par uzņēmuma saimniecisko darījumu iegrāmatošanu, sistematizēšanu, apkopošanu un uzņēmuma bilances sagatavošanu.
Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:
1.. pielietot grāmatvedības plānu;
2. sašķirot attaisnojuma dokumentus atbilstoši darījuma būtībai, sistematizēt tos ,
3. novērtēt uzņēmuma saimnieciskos darījumus, lai iegrāmatotu uzņēmuma prasības vai saistības;
4. reģistrēt uzņēmuma pamatlīdzekļus un inventāru un aprēķināt tiem nolietojumu;
5. reģistrēt uzņēmuma pamatmateriālus un krājumus un norakstīt to izlietojumu;
6. aprēķināt darba algu, atvaļinājuma naudu un slimības naudas aprēķinu un ieturēt nodokļus no tiem;
7. sagatavot inventarizācijas sarakstus uzņēmuma materiālo vērtību inventarizēšanai un salīdzināšanas aktus uzņēmuma sadarbības partneriem savstarpējo darījumu salīdzināšanai;
8. sagatavot uzņēmuma bilanci;
9. izprast uzņēmuma materiālo, personāla un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;
10. sagatavot informāciju organizācijas vadībai saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;
11. nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finanšu stāvokli;
12. pareizi aprēķināt nodokļus.
Mācību plāns:
1. GRĀMATVEDĪBAS PAMATI. KOPĀ 118h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 16h, praktiskās mācības - 20h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 40h, praktiskās mācības - 42h.
2. NODOKĻI UN NODEVAS. KOPĀ 24h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 4h, praktiskās mācības - 4h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 8h, praktiskās mācības - 8h.
3. INVENTARIZĀCIJA UN IEKŠĒJĀ KONTROLE. KOPĀ 18h
Klātiene (kontaktstundas): teorija - 5h, praktiskās mācības - 5h;
Neklātiene - tālmācība (kontaktstundas): teorija - 2h, praktiskās mācības - 6h.
Mācību metodes:
• Lekcijas, individuālais darbs, praktiskie darbi, piemēru analīze, tālmācības (e-mācību vidē) elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi un saziņai ar pasniedzējiem un grupas biedriem.
Lai pilnvērtīgi piedalītos mācībās izglītojamajam pieejamajai darbstacijai jāatbilst šādām prasībām:
- Operetājsistēma: Windows 7 vai jaunāka / Mac OS 10.6 vai jaunāka / IOS 7 vai jaunāka \ Android 4.2 vai jaunāka;
- Tehniskie resursi: Operatīvā atmiņa vismaz 1GB \ Procesora vismaz Dual Core 1GHz;
- Interneta pārlūks: Firefox / Internet explorer / Chrome / Safari;
- Sakari: interneta pieslēgums;
- Ierīces: dators vai planšetdators vai viedtālrunis.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 7
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods (nedēļās) 16
Akreditācija
2013-06-12 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Alisa Lāce | 26977916 | alisa.lace@bvk.lv
Atpakaļ