Uzgaidiet

Ēdināšanas pakalpojumi (Kuģa pavārs)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"
Norises vieta
  • Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Kuģa pavārs (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits 1270
Mācību cena, €
1451.80
Līdzmaksājums, €
72.59 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība un iegūta 4. LKI (3. PKL) pavāra kvalifikācija vai cita pavāra kvalifikācijai līdzvērtīga 4. LKI (3. PKL) vai augstāka līmeņa profesionālā kvalifikācija
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Mācību priekšmeti: Kuģu uzbūve un ekspluatācija. Jūrniecības angļu valoda. Krājumu pārvaldība uz kuģa. Ēdienkartes sastādīšana. Ēdienu gatavošana daudznacionālai kuģa apkalpei. Higiēnas prasības uz kuģiem. Jūrniecības likumdošana, darba un vides aizsardzība. Drošības pamatkurss. Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām. Sabiedrības un cilvēka drošība. Kvalifikācijas prakse 4 mēneši (960 st.)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 43
Akreditācija
2020-05-26 - 2024-04-11
Programmas kontaktpersonas
Aigija Kraukle | 27862032; 63484781 | aigija.kraukle@lvt.lv
Atpakaļ