Uzgaidiet

Ēdināšanas pakalpojumi (Konditors)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"
Norises vieta
  • Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Konditors (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1451.80
Līdzmaksājums, €
72.59 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Mācību moduļi: Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līm.). Zaļās prasmes. Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi. Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā. Lietišķās saskarsmes pamatprincipi. Ražošanas darba organizācija (1. līm.). Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde Produktu un izstrādājumu uzglabāšana, Konditorejas izstrādājumu gatavošana
(1. līm.). Krēmu un desertu gatavošana (1. līm.). Maizes gatavošana un cepšana (1. līm.).
Konditorejas izstrādājumu gatavošana (2. līmenis), Krēmu un desertu gatavošana (2. līmenis), Maizes gatavošana un cepšana (2. līm.). Ražošanas darba organizācija (2. līm.). Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide. Profesionālā saziņa svešvalodās. Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas. Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana. Kvalifikācijas prakse (Konditora prakse) 240 st.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 66
Akreditācija
2020-05-26 - 2024-04-11
Programmas kontaktpersonas
Aigija Kraukle | 27862032; 63484781 | aigija.kraukle@lvt.lv
Atpakaļ