Uzgaidiet

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavāra palīgs)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Pavāra palīgs (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits 480
Mācību cena, €
714.00
Līdzmaksājums, €
35.70 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums. Pārtikas produktu zinības. Sanitārija un higiēna. Uztura fizioloģija. Kalkulācijas pamati. Mūsdienu virtuves zinības un kulinārais mantojums. Viesu apkalpošanas pamati. Sabiedrības un cilvēka drošība. Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā. Profesionālas kvalifikācijas prakses stundu skaits-240
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 6 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ