Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA FIBRA, Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Lietvedis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 640
Mācību cena, €
800.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Dokumentu pārvaldība . Personāla dokumentu pārvaldība. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Lietišķā latviešu valoda. Lietišķā angļu valoda. Runas un saskarsmes kultūra. Lietišķā etiķete. Datormācība un un biroja tehnika. Darba tiesiskās attiecības. Sabiedrības un cilvēka drošība. Saskarsmes un darba psihohloģija. Profesionālas kvalifikācijas prakses stundu skaits-240
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 9 mēneši
Akreditācija
2019-05-27 - 2025-05-26
Programmas kontaktpersonas
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ